Zafer Gedik

Ankara Fen Lisesi’ni 1984’te bitirdi. ODTÜ, Fizik Bölümü’nden 1987’de mezun oldu. Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü’nde, 1989 yılında Yüksek Lisans, 1992’de Doktora çalışmasını tamamladı.IBM Zürih Araştırma Laboratuvarı’nda ve ABD Johns Hopkins Üniversitesi’nde misafir bilim insanı olarak çalıştı. İtalya’da Uluslararası Teorik Fizik Merkezi (Trieste), Sibernetik Enstitüsü (Napoli) ve  ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (Gaithersburgh) araştırmalarını sürdürdü. TÜBİTAK Teşvik Ödülü, Fransız Bilimler Akademisi Scientia Europaea Ödülü, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Araştırma Teşvik Ödülü, TÜBA Seçkin Genç Bilimci ödüllerini aldı. Nature Scientific Reports ve Frontiers in Quantum Science and Technology dergilerinde editörlük ve Avrupa Birliği Quantum Community Network (QCN) ağında Türkiye’yi temsil görevini sürdürüyor. Kuantum enformasyon kuramı, kuantum hesaplama ve kuantum mekaniğinin temelleri üzerine araştırmalar yapıyor. 2002’den beri Sabancı Üniversitesi’nde görev yapıyor.