Eğitmenler: Ali Rıza Güngen

Program Süresi: 1 hafta

PROGRAM KONUSU

20. yüzyılın ikinci yarısında ulusal ekonomilerin performansını ölçmek için geliştirilen yöntemler ilerleyen on yıllarda standartlaşmanın yanı sıra politika yapımı için giderek uluslararasılaşan bir çerçevenin de önünü açtı. Günümüzde bir ülkedeki sosyo-ekonomik göstergeleri takip etmek ve başka ülkelerle kıyaslamak önceki on yıllara göre çok daha kolay. Ancak bu kıyas özellikle çevre ülkelerin rekabetçi devletlerinin uluslararası sermayeyi çekmelerine kurulu reçeteleri de dayatma aracına dönüşüyor. Bu seminer temel göstergeler ve gelişmelerin hesaplanması, sunumu ve yorumlanmasını ele alarak mevcut hegemonik küresel siyasal iktisadi çerçevenin rasyonalitesini aktarmayı deneyecektir. Aynı zamanda hesap yöntemleri ve tercih edilen sunumun nasıl belirli bir politika yapım sürecine hizmet ettiğini de tartışacaktır.

KİMLER KATILABİLİR

Bu programa, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir.

ÖNKOŞUL

Ön koşulu yoktur.

KAPAT