Etkinliklerimiz hakkındaki sorularınız için ilk önce SSS‘ yi okuyunuz.

Toplumsal Cinsiyetin Sesi, Sesin Toplumsal Cinsiyeti 

Tarih

15-21 Ağustos

Amaç-İçerik

Görselliğin ve görsel kültürün gündelik hayattaki yoğun varlığının karşısında bu etkinlik sesin, dinlemenin ve duymanın önemini vurgular. Sesi (voice- sound) tarihsel, kültürel ve sosyal bağlamına değerlendirerek ses ve toplumsal cinsiyet ilişkisini tartışmaya açar. Ses kurgusunu (sound production) bir araç olarak kullanarak toplumsal cinsiyete ilişkin sorunlu temsillerin karşısında yeni temsil biçimleri oluşturur. Ses günlükleri oluşturup deneysel işitsel hikayeler (sound stories – sound art) kurgulayacağız.
Kontenjan

25

Ön Koşul

Lisans ve üstü öğrencilere açıktır.

Ek Hazırlık

Okuma listesi etkinlik tarihinden önce katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Detaylı içerik

1.Gün

Tarihsel bir çerçeveden “duymak” ve “görmek” arasındaki farklılıklara odaklanıp ses (sound), söz (voice), sessizlik, gürültü kavramlarını ve Jonathan Sterne (2012)’ün sonik tahayyüller (sonic imaginations) kavramını tartışacağız. 

Ses hikayeleri oluşturmak için ihtiyacımız olan temel ses kurgusunu Audacity programı üzerinde kolayca gerçekleştirebiliyoruz. Bu program ve kurgu tekniği üzerine kısa bir eğitim gerçekleştireceğiz, öncesinde kurgu bilginiz olması gerekmiyor. (http://www.audacityteam.org).

2.Gün

Teknoloji, ses ve toplumsal cinsiyet ilişkisini ses teknolojisinin tarihsel değişimi ile ilişkilendirerek tartışacağız.  “Ses günlükleri” üzerinden Michel Foucault’un benlik teknolojisi kavramı çerçevesinde sesi benlik teknolojisi olarak görebilir miyiz sorusuna odaklanıp aynı zamanda feminist çalışmaların “benlik teknolojisi” kavramına ilişkin eleştirilerini değerlendireceğiz.

3.Gün

“Gürültücü kadın: ”Sesin cinsiyeti, sınıfı, etnik kimliği var mıdır?: 

Duyguların sesleri; seslerin duyguları

Tembellik hakkı ve boş zamanın sesi 

Önerilen film: Guilty (2018, Gustav Möller)

John Cage videolar

 

4.Gün

TATİL

5.Gün

Tarihin dinlenmesi; dinlenmenin tarihi: Tarih, ses ve toplumsal cinsiyet ilişkisini radyo tarihi üzerinden ele alacağız. Sözlü tarihi Türkiye bağlamında ses ve medya tarihi üzerine düşünmek üzere bir yöntem olarak tartışacağız. 

Önerilen Film: The Vast of Night (2019, Andrew Patterson)

Foça’nın seslerini kayıt edeceğiz, sözlü tarih görüşmeleri gerçekleştireceğiz 

 

6.Gün

Popüler müzik ve Toplumsal Cinsiyet Güncel ve geçmiş popüler müzik örnekleri üzerinden kültür endüstrisinde toplumsal cinsiyetin görsel, işitsel ve yazılı temsilini tartışacağız. Müzik merkezli alt ve karşı kültürlere sesi ve toplumsal cinsiyeti odağa alarak bakacağız. Non-binary kimlikler ve müzik; Castrato; Drag & lip-sync

7.Gün

Ses hikayelerinin paylaşımı
Bilimler Köyü’nün “sesi” projesi