Etkinliklerimiz hakkındaki sorularınız için ilk önce SSS‘ yi okuyunuz.

Siyaset Felsefesi ve Edebiyat: Siyasal Problemlere Romanlarla Bakmak

Tarih

5-11 Eylül

Yürütücüler

Amaç-İçerik

Bu programda, hem siyasal teorinin ele aldığı temel soruları hem de siyasal yaşamın önümüze koyduğu meseleleri düşünebilmek için edebiyat metinlerinin ufuk açıcı malzemesine başvurmayı öneriyoruz. 

Derslerimizde J.M.Coetzee ve J.Saramago’nun toplam üç romanını yakın okuma üslubuyla mercek altına alacağız: Utanç, Körlük ve Görmek. Bu romanlardan yola çıkarak siyasal düşüncenin devlet, otorite, insan doğası, şiddet, kamusal hafıza ve kolektif sorumluluk gibi başat temalarını tartışmaya açmayı amaçlıyoruz. Çağdaş dünya edebiyatından seçtiğimiz bu üç romanı Hobbes, Spinoza, Jaspers, Arendt, Benjamin ve Fanon gibi düşünürlerin belli başlı metinleri ışığında okuyacağız.

Kontenjan

20

Ön Koşul

Lisans ve üstü öğrencilere açıktır.

Ek Hazırlık

Sözü edilen romanların yanı sıra önerilen okuma listesi:

T. Hobbes, Leviathan (13-21. bölümler).

B. Spinoza, Etika (4. bölüm: “İnsanın Esareti ya da Duyguların Kuvveti”). 

W. Benjamin, “Şiddetin Eleştirisi Üzerine”.

K. Jaspers, Suçluluk Sorunu (“Dört Suç Kavramı”, “Suçun Doğurduğu Sonuçlar”, “Siyasal Sorumluluk ve Kolektif Suç”).

F. Fanon, Yeryüzünün Lanetlileri (1. bölüm).

H. Arendt, Sorumluluk ve Yargı (3. bölüm: “Kolektif Sorumluluk”).

Detaylı içerik

1.Gün

Birinci oturum (D. Türk ve D. Sezer)

Siyaset ve Edebiyat

İkinci oturum (D. Türk)

Saramago ve Körlük

Üçüncü oturum 

Hobbes ve Doğa Durumu

2.Gün

Birinci  Oturum (D. Türk)  

Siyasal Toplumda Körleşme

İkinci Oturum

Körlük’ten Görmek’e

Üçüncü Oturum

Hobbes’tan Spinoza’ya

3.Gün

Birinci oturum (D. Türk)

Benjamin ve egemenlik 

İkinci oturum 

Görmenin Alternatif Yolları?

Üçüncü oturum

Tartışma

4.Gün

TATİL

5.Gün

Birinci oturum (D. Sezer)

Holokost: Zulüm ve Failler 

İkinci oturum

Jaspers: Suç Meselesi

Üçüncü oturum

Arendt’in İtirazı

6.Gün

Birinci oturum (D. Sezer)

Arendt’te Sorumluluk: Failler ve Seyirci Kalanlar

İkinci oturum

Sömürgeciliğin Zulmü ve Mağdurlar

Üçüncü oturum

Fanon: Mağdurun Yaraları

7.Gün

Birinci oturum (D. Sezer)

Utanç: Failler ve Mağdurlar

İkinci oturum

Utanç: Suç ve Sorumluluğun Kuşaklararası Etkileri

Üçüncü oturum (D. Türk ve D. Sezer)

Yeniden: Siyaset ve Edebiyat – Genel Değerlendirme