Pınar Bedirhanoğlu

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesidir. Lisans çalışmalarını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, yüksek lisans çalışmalarını İngiltere’de Reading Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, doktora derecesini Rusya’da yaşanan kapitalist dönüşüm süreci üzerine yazdığı doktora tezi ile İngiltere’deki Sussex Üniversite’sinden almıştır. Praksis Dergisi danışma kurulu, Eğitim Bilim Toplum Dergisi yayın kurulu ve IB Tauris Contemporary Turkey kitap serisinden sorumlu yayın kurulu üyesidir.  Marksist devlet teorisi, neoliberalizm, devletin dönüşümü, yolsuzluk, finansallaşma, otoriterleşme gibi alanlarda çalışmalar yapmaktadır.