Etkinliklerimiz hakkındaki sorularınız için ilk önce SSS‘ yi okuyunuz.

Öteki Kuantum 

Tarih

15-21 Ağustos

Yürütücüler

Amaç-İçerik

Kuantum mekaniğinin temellerini oluşturan aksiyom ve teoremler çoğu kez kuantum dersi programlarına girmiyor. Bu etkinlikte, Einstein – Podolsky – Rosen – Bohm paradoksundan Bell eşitsizliklerine ve oradan günümüze uzanan bir çizgide, çeşitli seçme konulara değinilecek.

Kontenjan

25

Ön Koşul

Kuantum mekaniği dersi almış olmak.

Ek Hazırlık

Doğrusal cebir ve karmaşık sayılara aşina olmak.

Detaylı içerik

1.Gün

Kuantum mekaniğinin temelleri:
Kuantumlanmanın bir sonucu olarak Hilbert uzayı formalizminin elde edilmesi

2.Gün

Kuantum mekaniğinin temelleri:
Formalizme alternatif yaklaşımlar 

3.Gün

Einstein – Podolsky – Rosen – Bohm’dan Bell’e:
EPRB paradoksunun sonuçları, Gleason ve Kochen – Specker teoremleri, Bell eşitsizlikleri 

4.Gün

TATİL

5.Gün

Einstein – Podolsky – Rosen – Bohm’dan Bell’e:
Klyachko – Can – Binicioğlu – Shumovsky eşitsizliği 

6.Gün

Genelleştirilmiş Kuantum Ölçümleri: 
Karşılıklı Adil Tabanlar (KAT), ayrık Wigner fonksiyonu, negatif olasılıklar ve bağlamsallık

7.Gün

Genelleştirilmiş Kuantum Ölçümleri: 
Simetrik Tam Ölçümler (SİTÖ), Zauner varsayımı