Hocalar: Berna Kılınç , Alp Eden

Program Süresi: 1 hafta

PROGRAM KONUSU

Bu programın felsefe ayağı, olasılık ve şans fikrinin felsefesi ve tarihiyle ilgilenecek. Bu tarihi Aristoteles’ten alıp 16.yy’a ve günümüze getireceğiz. Çağımız konularıyla ilintili tartışmaların özellikle üstünde duracağız. Matematik ayağındaysa şu konular incelenecek: Olasılık Teorisine Hızlı bir Giriş; Olasılığın üç temel teoremi; Olasılığın Matematiksel İstatistik ile ilişkileri üzerine bazı gözlemler; Olasılık Teorisinin Matematiksel Finans Üzerindeki rolü; Olasılık ve Finans Paradoksları; Masa Başı Oyunlarında Olasılık (belki).

KİMLER KATILABİLİR

Program lisans öğrencilerine açıktır.

ÖNKOŞUL

Ön koşulu yoktur fakat matematiksel olasılık kuramına aşinalık istenmektedir.

KAPAT