Eğitmenler: Cenk Saraçoğlu

Program Süresi: 1 hafta

PROGRAM KONUSU

Modern siyasi tarih içerisinde milliyetçiliğin farklı ideolojik programlara eklemlenerek aldığı farklı biçimleri ve doğurduğu toplumsal/siyasal sonuçları ele almayı amaçlayan bu program 6 gün sürecektir. Milliyetçiliğin her bir farklı görünümünün ayırt edici yönlerini somutlayabilmeyi sağlayacak filmlerin ve bunların analizinin programın bir öğesini oluşturması programın özgün yanını teşkil etmektedir. **Konular**: Devrim ve Milliyetçilik; Emperyalizm ve Milliyetçilik; Faşizm ve Milliyetçilik; Ulusal Kurtuluş ve Milliyetçilik; Ayrılıkçılık ve Milliyetçilik; Popülizm ve Milliyetçilik

KİMLER KATILABİLİR

İlgi duyan herkes katılabilir.

ÖNKOŞUL

Ön koşulu yoktur.