Hocalar: Tuğrul Senger

Program Süresi: 1 hafta

PROGRAM KONUSU

Programda, kuantum fiziğinin temel kavramları ele alınacak ve basit sistemlerin çözümleri işlenecektir. Parçacık dalga ikiliği, Bohr atom modeli, Dalga fonksiyonu, Schrödinger denklemi, Harmonik salınıcı, Hidrojen atomu, Açısal momentum, Spin

KİMLER KATILABİLİR

Fen ve Mühendislik lisans öğrencileri

ÖNKOŞUL

Analiz ve doğrusal cebirin yöntemleri ile tanışık olmak yararlı olacaktır.