Hocalar: Cem Say , Özlem Salehi

Program Süresi: 1 hafta

PROGRAM KONUSU

Bu program hesaplama kuramının alt konularından kararlaştırılabilirlik ve zaman karmaşıklığı üzerine yoğunlaşacaktır. Turing makineleri, Church-Turing tezi gibi temel konulardan bahsedildikten sonra, iki soru üzerinde durulacaktır. Bunlardan ilki bir problemin çözülüp çözülemeyeceği, ikincisi ise çözüm için ne kadar zaman gerektiğidir. Bu bağlamda, kararlaştırılabilirlik, durma problemi, karmaşıklık sınıfları, P-NP problemi gibi kavramlar tanıtılacaktır.

KİMLER KATILABİLİR

Bu programa, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir.

ÖNKOŞUL

Ön koşulu yoktur.

KAPAT