Hocalar: Ferit Öztürk , Tonguç Rador

Program Süresi: 2 hafta

PROGRAM KONUSU

Programın fizik ayağında, özelden genele görelilik kuramları adım adım inşa edilecektir. Gereken matematiksel yapı tanıtılmakla birlikte asıl vurgu fiziksel anlam ve uygulamalarında olacaktır. Programın matematik ayağında, türevli ve Riemann manifoldlar konu edilecektir. Bunları üstünde kovaryant türev, jeodezikler, paralel taşıma, eğrilik, eğrilik/Ricci/Einstein tensörleri gibi Riemann geometrisi kavramları tanıtılacaktır.

KİMLER KATILABİLİR

Bu programa, görelilik ve ilintili matematiksel altyapıyı öğrenmek isteyen lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir.

ÖNKOŞUL

Temel düzeyde Newton mekaniği ve açısal momentum cebiri bilgisi istenmektedir. Temel matematiksel yetkinlik ve iyi bir analiz dersi (örn. Advanced Calculus) bilgisi istenmektedir.