Hocalar: Çağatay Tarhan

Program Süresi: 1 hafta

PROGRAM KONUSU

Biyolojiyi bir bilim olarak kendi tarihsel gelişimiyle iç içe ele alıp alt başlıklara ilişkin son gelişmelerin ışığında canlılığın mantığını, temellerini, ortak yapılarını, işleyişini ve çeşitliliğini ortaya koymayı amaçlayan program 6 gün sürecektir. Programın büyük bir bölümünde güncel sorular, konular ya da araştırmalardan yola çıkılarak temel bilgi birikimine yönelecektir. Program, lisans, lisansüstü öğrencilerine ve konuyla ilgili kişilere yöneliktir. Canlılığın mantığı: Yaşamın kimyası, karbon temelli yaşamın özellikleri, enerji alış-verişi ve dönüşümleri, başka türlü yaşam formlarının ortaya çıkması mümkün müdür? Yeryüzünde yaşamın tarihi: Temel olarak cansızlık ve canlılık kavramları, biyolojik olarak anlamlı moleküllerin ortaya çıkışı, ilk hücreler, ökaryotların ve çok hücreliliğin ortaya çıkışı, atmosfer ve yer koşulları. Konuya ilişkin farklı teoriler ve bunların dayandığı deneysel çalışmalar. Canlılığın gelişimi: Homo sapiens’in ortaya çıkışına kadar kısa genel tarih Moleküler Temeller: Hücrelerde hangi moleküller bulunur, yapıları nasıldır, bunların birbiriyle etkileşimi nasıldır Canlıların yapısı: Canlılar neden bugün olduğu biçimlerde görünüyor, baş-gövde-karın, dört uzuv gibi ortak özelliklerin kökeni nedir, canlıların biçimini belirleyen nedir? Hücre: Hücreyi oluşturan karmaşık bütünlük, temel yapılar, organeller ve hücre membranı. Regülasyon: Hücre düzeyinden, organizmaya ve popülasyon düzeyine kadar doğada düzenleme mekanizmaları. Regülasyon yasaları bozulduğunda neler olur? Genetik: Kalıtım çalışmalarının kısa tarihi, genetik bilgi nedir, nasıl aktarılır? Moleküler Genetik I: Gen nedir, fiziksel yapısı nasıldır, RNA’yı ve proteini nasıl üretir Moleküler Genetik II: RNA’ların ve proteinlerin işlevleri, gen anlatımının düzenlenmesi. Genomik: Genom nedir, özellikleri nasıldır, nasıl bir dinamiği vardır? Genom projesi nedir, elde edilen sonuçlar nelerdir? Gelişim biyolojisi: Bir organizma yumurtadan erginliğe nasıl gelişir, canlılarda bu süreçte görülen ortaklıklar ve korunmuş özellikler nelerdir ve Biyoinformatik: Bilgisayar bilimleri ile biyolojinin işbirliği ortaya ne koymaktadır? Biyolojik çalışmalarda kullanılan araçlar, programlar nelerdir, ne işe yarar? Sistem Biyolojisi: Gen ve protein ağları, hücre-hücre etkileşimleri ve bunların modellenmesi. Evrim: Darwinci evrim nedir, türlerin kökeni ne anlatır, doğal seçilim, ortak ata ve adaptasyon nedir? Moleküler Evrim: Mutasyon, varyasyon nedir, popülasyon genetiği neden bahseder, nötral teori, genetik sürüklenme nedir? Gen organizma çevre: Gen, çevre ve organizma nasıl ilişkilenir, genetik indirgemecilik nedir, biyolojik sistemler bütün bileşenleriyle bir bütün olarak nasıl yorumlanmalıdır? Biyoteknoloji: Biyoloji uygulamaya nasıl döner, tıpta, ziraatte, endüstride nasıl kullanım alanları bulur. Temel Kaynaklar: Genetik Analize Giriş-Griffiths ve diğ. Palme Yayıncılık Biology- Campbell ve diğ. 11th edition Pearson Evolution-Futuyma 3rd Edition

KİMLER KATILABİLİR?

Bu programa, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir.

ÖNKOŞUL

Ön koşulu yoktur.

KAPAT