Felsefe ve Bilimde Rastlantı ve Zorunluluk

Hocalarımızın programlarındaki değişiklikler sebebiyle, bu etkinlik sonraki kamp dönemlerine ertelendi.

Tarih

5-11 Eylül

Amaç-İçerik

Etkinlik kapsamında, felsefe ve temel bilimler açısından rastlantı zorunluluk ele alınacak. Etkinlik, aynı zamanda, doğal süreçlerin tarihsel ve tarih-dışı açıklamalarının nesnel bir perspektifte sorgulanmasını hedefliyor.

Kontenjan

25

Ön Koşul

Katılacak lisans ve lisansüstü öğrencilerin etkinliğe ve etkinlikteki konu başlıklarına dair niyet mektupları sunması gerekmektedir. Niyet mektuplarının değerlendirilmesi sonucunda katılımcı tercihi yapılacaktır.

Ek Hazırlık

İlgili okuma listeleri etkinlik duyurusu öncesinde yapılacaktır.

Detaylı içerik

1.Gün

Birinci oturum
Tanışma

İkinci Oturum (Çetin Türkyılmaz)
Felsefede Rastlantı ve Zorunluluk-1

Üçüncü Oturum
Serbest Tartışma

2.Gün

Birinci oturum (Cem Kamözüt)
Klasik Fizikte determinizm

İkinci Oturum (Ergi Deniz Özsoy)
Yaşamın Kökeni açısından Rastlantı ve Zorunluluk

Üçüncü Oturum
Serbest Tartışma

3.Gün

Birinci oturum (Ergi Deniz Özsoy)
Evrimsel Genetik Açıdan Rastlantı ve Zorunluluk 

İkinci Oturum (Çetin Türkyılmaz)
Felsefede Rastlantı ve Zorunluluk-2 

Üçüncü Oturum
Serbest Tartışma

4.Gün

TATİL

5.Gün

Birinci oturum (Cem Kamözüt)
Modern Fizikte Olasılık 

İkinci Oturum (Ergi Deniz Özsoy)
Yaşamın Tarihi (Paleontoloji) Açısından Rastlantı ve Zorunluluk 

Üçüncü Oturum
Serbest Tartışma

6.Gün

Birinci oturum (Çetin Türkyılmaz)
Felsefede Rastlantı ve Zorunluluk-3 

İkinci Oturum (Cem Kamözüt)
Determinizm ve Özgür İrade

Üçüncü Oturum
Serbest Tartışma

7.Gün

Değerlendirme paneli