Zamanın Ruhu Üzerine Yakın Okumalar

Zamanın Ruhu Üzerine Yakın Okumalar


Yürütücüler

Cenk Saraçoğlu

Amaç-İçerik

Bugün dünya toplumu küresel ölçekte bir kriz/geçiş sürecinde. Kriz yalnızca “ekonomik durgunluktan” ibaret ve yalnızca piyasalarla sınırlı değil. Gezegende; insanların birlikte yaşamını ve böylelikle de herhangi bir “ekonominin”  varlığını tehdit eden çok boyutlu, “total”, ve varoluşsal bir kriz süreci yaşanıyor.  Bir yanda iklim krizi ve ekolojik yıkım, diğer yanda gittikçe keskinleşen sınıfsal eşitsizlikler, akıbeti belirsiz savaşlar ve yükselen şovenizm.  Böylesine bir “total” kriz sürecinde birlikte yaşamı mümkün kılacak ortak değerlerin ne olduğu/ne olması konusunda tam bir akıl karışıklığı yaşanıyor.   Bu etkinlik; içinden geçtiğimiz dönemin niteliğini, “zamanın ruhunu” daha bütünlüklü, ve yöntemli bir şekilde anlama ve bu dünya hali karşısında “ne yapmalı” sorusunu belirli bir kavramsal/kuramsal temel üzerinden tartışma çabasını içeriyor. Bu doğrultuda, ilk 3 gün “zamanın ruhunu” bütünlüğü içerisinde anlamaya çalışan son dönemlerde yazılmış 3 önemli kitabın yakın analizini yapacağız. Ardından diğer üç günde de insanlığın içerisinde bulunduğu krizi aşmaya yönelik bazı çıkış stratejileri öneren 3 ayrı yaklaşımı masaya yatıracağız.  Bunlar temelinde nasıl bir çağda yaşadığımızı ve böyle bir çağda ne yapmamız gerektiğini metinler temelinde yaptığımız etkileşimli tartışmalarla anlamlandırmaya çalışacağız. (Kitaplar ve yayınlar etkinlik öncesinde sunulacaktır).

Kontenjan
15

Kimlere?
Lisans ve üstü öğrencilere.

Ücret
Etkinlik katılımcıları çadırda kalır, yedi gün dört öğün yemek, temel ihtiyaçlar hepsi dahil 5.900TL’dir (Nisan ayı sonrasında fiyat artışı olabilir).

Ek Hazırlık
Okuma listesi ders tarihinden önce katılımcılara duyurulacaktır. Katılımcılardan bu okumaları yapmaları beklenecektir.

Detaylı İçerik

1.Gün

Günümüz Kapitalizmini Anlamak: Nancy Fraser

Okuma: Nancy Fraser, Cannibal Capitalism (Yamyam Kapitalizmi), 2022.

2.Gün

Günümüz Kapitalizminde Devlet ve Siyaset: Wendy Brown

Okuma: Wendy Brown, Undoing Demos (Halkın Çözülüşü), 2015.

3.Gün

Günümüz Kapitalizminde Doğa ve İnsan: Jason W. Moore.

Okuma: Jason W. Moore, Capitalism in the Web of Life: Capital Accumulation and Ecology, 2015 (Hayatın Dokusunda Kapitalizm: Sermaye Birikimi ve Ekoloji), 2015.

4.Gün   TATİL

5.Gün

Çıkış Stratejileri : David Harvey

Okuma: David Harvey, Rebel Cities (Asi Şehirler), 2013

6.Gün

Çıkış Stratejileri:  Chantal Mouffe

Okuma: Chantal Mouffe, For a Left Populism (Sol Popülizm), 2019.

7.Gün

Çıkış Stratejileri: Michael Lebowitz

Okuma: Michael Lebowitz,   Between Capitalism and Community (Kapitalizm mi Toplum mu).

 

Afişi Pdf olarak indirmek için tıklayınız


KAYDOL


Tarih

Başlangıç: 02.09.2024
Ayrılış: 08.09.2024

Son Başvuru Tarihi

30.04.2024

Alanı

Sosyoloji

Mekan

Bilimler Köyü - Foça

Kimlere?

Lisans, Lisansüstü