Black Mirror Çağı ve Teknoloji Üzerine Felsefi Okumalar

Black Mirror Çağı ve Teknoloji Üzerine Felsefi Okumalar


Yürütücüler
Şebnem Yalınay Çinici, Ömer Turan

Amaç-İçerik
Bu etkinlik 21. yüzyılda gündeme gelen teknolojiye ilişkin sorgulamaların arkaplanına dair bir ufuk turu sunuyor. Etkinlik boyunca detaylandıracağımız tartışmaların çıkış noktasını teknolojinin mevcut insanlık durumunun önemli bir bileşeni olması oluşturuyor. Etkinlik farklı perspektiflerden iki Alman felsefeci, Martin Heidegger ve Jürgen Habermas’ın metinlerine odaklanarak 20. yüzyılda modernite, bilim, teknolojinin hangi tartışmalara konu edildiğine bakıyor. Heidegger ve Habermas’ın metinlerine ilaveten Faust’ta karşımıza çıkan gelişmenin trajedisinden, Holokost’ta teknolojinin rolüne uzanan bir tartışma hattı geliştirmeyi amaçlıyoruz. Başka bir ifadeyle bu etkinlik Black
Mirror dizisinin farklı bölümlerinde karşımıza çıkan teknolojiye dair sorgulamaları önemseyenleri, felsefi okumalar üzerinden benzer soruları kendi varoluşlarını anlamaya yönelik de sormaya davet ediyor.

Kontenjan
15

Kimlere?
Lisans ve üstü öğrencilere açıktır. 

Ücret
Etkinlik katılımcıları çadırda kalır, yedi gün dört öğün yemek, temel ihtiyaçlar hepsi dahil 5.900TL’dir (Nisan ayı sonrasında fiyat artışı olabilir).

Ek Hazırlık
Listedeki metinleri okumuş olmak tartışmalarımızı kolaylaştırıcı olacaktır. Bu nedenle tavsiye edilir.

Detaylı İçerik
1.Gün
1. Oturum: Günümüzde İnsanlık Durumu
2. Oturum: Felsefe Nedir?

2.Gün
1. Oturum: Varlık ve Düşünme: Heidegger Metinlerine Giriş
2. Oturum: Faust ve Gelişmenin Trajedisi

3.Gün
1. Oturum: Habermas ve Kamusal Alan
2. Oturum: Heidegger ve Dünyayı Resim Olarak Görmek

4.Gün   TATİL

5.Gün
1. Oturum: Heidegger ve Tekniğe İlişkin Soruşturma
2. Oturum: Habermas ve “İdeoloji” Olarak Teknik ve Bilim

6.Gün
1. Oturum: Modernite ve Holokost
2. Oturum: ‘Üçüncü’: Hypokeimenon ve Diğeri Üzerinden Kendine Yol Almak

7.Gün
Genel Değerlendirme

 

Afişi Pdf olarak indirmek için tıklayınız


KAYDOL


Tarih

Başlangıç: 12.08.2024
Ayrılış: 18.08.2024

Son Başvuru Tarihi

30.04.2024

Alanı

Bilim çalışmaları, Edebiyat, Felsefe

Mekan

Bilimler Köyü - Foça

Kimlere?

Lisans, Lisansüstü