Küresel Siyaset ve Türkiye

Küresel Siyaset ve Türkiye


Yürütücüler
Evren Balta, Behlül Özkan

Amaç-İçerik
Küresel siyaseti ve Türkiye’nin küresel siyaset içindeki rolünü nasıl anlamalıyız? Bu yaz kampı  Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve sosyal yapısını küresel siyasetin değişen dinamikleri ışığında tarihsel olarak inceleyek. Etkinliğin ilk yarısında küresel dünyanın dönüşümüne, ikinci yarısında ise bu dönüşümde Türkiye’nin rolüne odaklanılacak. Tartışmaların ve interaktif oturumların bir kombinasyonu sayesinde katılımcılar, özellikle Türkiye’nin stratejik konumuna ve bölgesel ile küresel meselelerdeki artan rolüne odaklanarak, önemli küresel siyasi gelişmeleri ve bunların sonuçlarını kapsamlı bir şekilde anlama şansın sahip olacaklar.

Kontenjan
15

Kimlere?
Lisans ve üstü öğrencilere açıktır.

Ücret
Etkinlik katılımcıları çadırda kalır, yedi gün dört öğün yemek, temel ihtiyaçlar hepsi dahil 5.900TL’dir (Nisan ayı sonrasında fiyat artışı olabilir).

Ek Hazırlık
Yok

Detaylı İçerik
1.Gün
Küresel Politikada Güç Dinamikleri
Sabah Oturumu: Uluslararası sistemdeki güç yapıları ve bunların sonuçları üzerine tartışma.
Öğleden Sonra Oturumu: Devletler, devlet dışı aktörler ve ulusötesi şirketler arasındaki güç mücadelelerinin analizi.
Vaka Çalışması: Özel Askeri Şirketler

2.Gün
Küresel Dünyada Çatışma ve Güvenlik
Sabah Oturumu: 21. yüzyılda güvenlik tehditlerinin değişen doğası üzerine tartışma
Öğleden Sonra Oturumu: Militarizm, silah ticareti ve insani müdahalenin eleştirel bir perspektiften analizi.
Vaka Çalışması: SİHAlar

3.Gün
Direniş ve Alternatifler
Sabah Oturumu: “Küresel Güney”: Mit mi Gerçek mi?
Öğleden Sonra Oturumu: Küresel politika için alternatif vizyonların araştırılması. Dünya çapında direniş hareketleri, taban aktivizmi
ve karşı-hegemonik mücadelelerin incelenmesi.
Vaka çalışması: Bir küresel ortak gündem olarak İsrail karşıtı protestolar

4.Gün   TATİL

5.Gün
Cumhuriyet’in Kuruluşu
Sabah oturumu: Osmanlı’dan Cumhuriyete yaşanan değişim kopuş mu süreklilik miydi?
Öğleden sonra oturumu: Erken Cumhuriyet dönemine dair alternatif bir anlatı olarak Kemalistlerin farklı siyasal kesimleri iktidara nasıl
entegre ettiği anlatılacak. İkinci Dünya Savaşına kadar Türkiye’nin dünyada kendini nasıl konumladığı incelecek.

6.Gün
Soğuk Savaş Türkiye’si
Sabah oturumu: Başta ordu ve sermaye olmak üzere müesses nizamın antikomünist mücadelesi
Öğle oturumu: Dış politikada ittifaklar arası manevralar incelencek.

7.Gün
Siyasal İslam ve İktidar
Sabah oturumu: İktidarın Ortağıı olarak solla mücadelede İslamcılar
Öğle oturumu: İslamcıların 1994 sonrası iktidar hegemonyasının inşası

 

Afişi Pdf olarak indirmek için tıklayınız


KAYDOL


Tarih

Başlangıç: 29.07.2024
Ayrılış: 04.08.2024

Son Başvuru Tarihi

30.04.2024

Alanı

Siyaset

Mekan

Bilimler Köyü - Foça

Kimlere?

Lisans, Lisansüstü