Feminist film nedir, Feminist senaryo nasıl yazılır? Film öyküsü uygulama atölyesi

Film öyküsü uygulama atölyesi

Feminist film nedir, feminist senaryo nasıl yazılır?


Yürütücüler
Zeynep Özlem Havuzlu, Alev Özkazanç, Berna Zengin Arslan

Amaç-İçerik
Feminist film nedir? Feminist senaryo nasıl yazılır? Bu soruların tartışılacağı ve bu eksende film öyküsü yazım çalışmaları yapılacak olan bu etkinliğin iki temel öğesi olacak: Etkinliğin bir kısmında senaryo yazım tekniklerine odaklanacağız. Senaryo yazımının ilk aşaması olan film öyküsü yazma teknikleri üzerinde duracağız ve katılımcılardan bir film öyküsü yazmalarını isteyeceğiz. Öykülerini geliştirme sürecinde katılımcılara destek olacak, temamız olan feminist film öyküsünün nasıl olabileceği konusunda hep birlikte tartışmalar yapacağız.

Etkinliğin ikinci temel öğesi sinemaya feminist yaklaşımlar olacak. Önce, modern bir toplumsal hareket olarak feminizm tarihsel gelişim sürecine odaklanacak ve özellikle güncel feminizm üzerine tartışmalar yapacağız. Sonrasında ‘toplumsal cinsiyet lensini kullanarak fimlere nasıl bakabiliriz?’ sorusu üzerine düşüneceğiz. Bazı sorular üzerinden tartışarak katılımcıların öykü fikirlerini geliştirmelerine yardımcı olacağız: Feminist film nedir? ‘Kadın bakışı’ var mıdır? Feminist film kadınların dertlerini anlatmak mı, sevincine ortak olmak mı, sistemi sorgulamak mı? Bir kadının minik bir özgürleşme anı mı? Yoksa sisteme karşı çıkmanın hikayesi mi? Ya da kadın olmanın ne anlama geldiğinin baştan aşağı sorgulanması mı?

Etkinlikte bazı oturumlar hocalar tarafından ayrı verilecek, onun dışındaki zamanlarda tartışma ve geri bildirimler etkinlik yürütücüsü hocaların birlikte katılımıyla yapılacaktır.

Kontenjan
15

Ücret
Etkinlik katılımcıları çadırda kalır, yedi gün dört öğün yemek, temel ihtiyaçlar hepsi dahil 5.900TL’dir (Nisan ayı sonrasında fiyat artışı olabilir).

Kimlere?
Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır.

Ek Hazırlık
Katılımcılara etkinlik öncesi izlenmesi için film önerileri verilecektir.

Detaylı İçerik

1.Gün
Sabah: Alev Özkazanç
Günümüzde Feminizm: Sınırlar ve Potansiyeller  (1)
Bu oturumda modern bir toplumsal hareket olarak feminizm, tarihsel gelişim sürecinde ele alınacak ve özellikle güncel feminizm üzerine odaklanılacak. Oturum iki bölüm halinde işlenecek: ilk bölümde feminizmin tarih sahnesine çıkışı ve günümüze kadar geçirdiği gelişim genel hatlarıyla anlatılacak. İkinci bölümde, çoğu zaman 4. Dalga olarak da anılan güncel feminizmin temaları, politik tarzları, karşılaştığı zorluklar, taşıdığı potansiyel ve en iyi ihtimallerin ne olduğu soruları ele alınacak. Günümüzde feminist olmamın ne gibi farklı anlamlara geldiği, ne gibi zorluklar içerdiği sorusu da odak noktası olarak alınacak.
Öğleden Sonra: Alev Özkazanç
Günümüzde Feminizm: Sınırlar ve Potansiyeller (2)

2.Gün
Sabah: Zeynep Özlem Havuzlu
Sinema tarihi ve sinema tarihinde alternatif kadın temsilleri
Bu kısımda dünyada ve Türkiye’de sinema tarihi ve sinemada kadın temsilleri, özellikle kültleşmiş filmler üzerinden örneklerle anlatılacak.
Öğleden Sonra: Berna Zengin Arslan
Bir Eleştirel Lens olarak Toplumsal Cinsiyet ve Sinemada Cinsiyet Temsilleri
Bu kısımda, bazı yerli filmler üzerinden, sinemada farklı cinsiyet temsilleri odaklı bir tartışma yapılacaktır. Bu filmler, etkinlik öncesinde izleyebilmeleri için katılımcılara duyurulacaktır.

3.Gün
Sabah: Zeynep Özlem Havuzlu
Bir film öyküsü nasıl yazılır?
Film Senaryosu Yazım Tekniğine Giriş
Öğleden Sonra: Zeynep Özlem Havuzlu
Karakter ve Çatışma

4.Gün    TATİL

5.Gün
Sabah: Zeynep Özlem Havuzlu
Karakter ve Çatışma (devam)
Uygulama Atölyesi Öykü Çalışması
Serbest saat- Katılımcılar öykülerini yazmaya başlayacaklar.
Öğleden Sonra: Zeynep Özlem Havuzlu, Berna Zengin Arslan, Alev Özkazanç
Öyküler üzerinden geribildirim ve tartışma

6.Gün
Sabah
Tretman ve Senaryo tasarımına giriş  ve geliştirilmiş öykülerin değerlendirilmesi
Serbest saat- Katılımcılar öykülerini yazmaya devam edecekler.
Öğleden Sonra
Öykümüzü nasıl senaryolaştırabiliriz?
Bilgilendirme ve geribildirim

 

Afişi Pdf olarak indirmek için tıklayınız


KAYDOL


Tarih

Başlangıç: 29.07.2024
Ayrılış: 04.08.2024

Son Başvuru Tarihi

30.04.2024

Alanı

Toplumsal cinsiyet, Sanat

Mekan

Bilimler Köyü - Foça

Kimlere?

Lisans, Lisansüstü