İnsanı Anlamak

İnsanı Anlamak


Yürütücüler

Ömür Birler, Ali Cenk Gedik, Çınla Akdere, Göze Orhon, Yalçın Armağan, Barış Parkan

Amaç-İçerik

İnsanı Anlamak dersinin temel amacı, insanı anlama problemine farklı disiplinlerin nasıl yaklaştığını serimlemek, böylece disiplinler arası düşünme ve çalışma pratiğini geliştirmektir. Bu ders kapsamında her yıl farklı disiplinlerden gelen araştırmacılar insanı anlamak problemi çerçevesinde buluşacak, öğrencilerle birlikte disiplinler arası bir öğrenim süreci yürütülecektir.

Kontenjan
15

Kimlere?
Lise mezunlarına

Ücret
Etkinlik katılımcıları çadırda kalır, yedi gün dört öğün yemek, temel ihtiyaçlar hepsi dahil 5.900TL’dir (Nisan ayı sonrasında fiyat artışı olabilir).

Ek Hazırlık
Mehmet Ali Ağaoğulları (der.) Socrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler, 2011., İletişim Yayınları. (Bu kitap genel anlamda siyasal düşünceler tarihi ile ilgilenen tüm katılımcılar için önerilmektedir)

Nietzsche, F. (2010) Ahlakın Soykütüğü Üstüne;  Çev: Ahmet İnam. Say Yayınları.
Sancar, M. (2007). Geçmişle Hesaplaşma: Unutma Kültüründen Hatırlama Kültürüne. İstanbul: İletişim.
Traverso, E. (2019) Geçmişi Kullanma Kılavuzu. Çev. Işık Ergüden. İstanbul: İletişim.
Orhon, G. (2019). “Bellek Uğraşı”. Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları 2018-19/8. https://www.youtube.com/watch?v=pucnjl8dU4w

Halbwachs, M. (2017). Kolektif Hafıza. Çev. Banu Barış. Ankara: Heretik.
Halbwachs, M. (2016). Hafızanın Kolektif Çerçeveleri. Çev. Büşra Uçar. Ankara: Heretik.
(Son iki okuma sadece ileri okuma yapmak isteyenlere önerilir).

Rita Felski, Edebiyat Ne İşe Yarar? (çev. Emine Ayhan, Metis, 2010).
Gisele Sapiro, Edebiyat Sosyolojisi (.çev. E. Cenk Gürcan, Doğu-Batı, 2019).
Gregory Jusdanis, Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür: Milli Edebiyatın İcat Edilişi, (çev. Tuncay Birkan, Metis, 1998).
Charles Dickens –  Zor Zamanlar
John Dos Passos – Büyük Para
Stephen King – Ruhlar Dukkani
André Gide – Kalpazanlar
Daniel Defoe – Robinson Crusoe

Erol, A. (2002). Popüler Müziği Anlamak. İstanbul: Bağlam Yay.
Gedik, A. C. 2016. ‘Evrimi Müzik üzerinden Düşünmek,’ Evrimin Işığında içinde, editör Iraz Akış ve N. Ezgi Altınışık, sf. 150-165. İstanbul: Yazılama Yay.

Detaylı İçerik

1.Gün
I. Özgürlük nedir?
Isaiah Berlin. “İki Özgürlük Kavramı”
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/791610
II. Siyasal ve özgürlük ilişkisi
Hannah Arendt. “Özgürlük Nedir?” Geçmişle Gelecek Arasında (içinde) 1996,. İletişim Yayınları.
III. Bizi Hobbes mu, Rousseau mu özgürleştirir? Devlet mi, kolektif yaşamı birlikte kurgulamak mı?
IV .Marx’ta üretim ve özgürlük ilişkisi?
Balibar’la birlikte 21. Yüzyılda özgürlüğü düşünmek

2.Gün
I. Tanrı’nın Ölümü ve Nihilizm Problemi
II. Köle ahlakından Batı metafiziği eleştirisine
IIII. Söz vermek, unutmak ve vicdan azabından ‘Bengi Dönüş’e
IV. Çilecilikten güç istencine

3.Gün
I. Hatırlamanın toplumsal tarihi
II.Bireysel hatırlama, belleğin toplumsal tasarımları 20. yüzyılın büyük toplumsal olayları ve kolektif bellekleri
III. Toplumsal hatırlama kuramları ve toplumsal hatırlamanın temel dinamikleri
IV. Türkiye’de toplumsal hatırlama, resmi ve karşı/muhalif bellekler

4.Gün   TATİL

5.Gün
I.    Edebiyat deyince ne anlıyoruz?
II.  Kimler, niye yazar olur?
III.  Edebiyat alanında yayıncı ne işe yarar?
IV.  Edebi metni kim yaratır? Yazar mı, dil mi?
V.   Okurun seçtiği kitaplara kim karar verir
VI.  Edebiyat kanonu nasıl oluşur?
VII. Hangi yazarlar, niye unutulur?  Edebiyat deyince ne anlıyoruz?

6.Gün
I.  (with Nathalie Sigot) “Political economy and utilitarianism in Dickens’ Hard Times” in Ç. Akdere & C. Baron (eds.), Economics and Literature A Comparative and Interdisciplinary Approach, Routledge, London, pp. 96-108.
II. “Kurmaca Dünyayı Gerçek, Gerçek Dünyayı Kurmaca Kişilerle Anlatmak: John Dos Passos’un Büyük Para’sında Thorstein Veblen” in D. G. Aydın & Ç. Akdere (eds.) Edebiyattaki Iktisat, İletișim Yayınevi, İstanbul, pp. 313-357.
III. (with Özge Mete) “İktisat ve Edebiyatın Disiplinlerarası İletişimi: Stephen King’in Ruhlar Dükkanı Romanında Tüketim” in Çiğdem Boz   (ed.), İktisat ve Sosyal Bilimler, pp. 241-258.
IV. (with Mario Cedrini, Joselle Dagnes), “Stephen King’s “Needful Things”: a dystopian vision of capitalism during its triumph”, Journal of Post Keynesian Economics, vol. 44 (3), pp. 341-364.
V.  (with Christine Baron) “Monetary Relations in André Gide’s The Counterfeiters” in Ç. Akdere & C. Baron (eds.), Economics and Literature A Comparative and Interdisciplinary Approach, Routledge, London, pp. 121-131.
VI. “Robinson Crusoe’nun Iktisadi Bireyi Temsil Gucu Uzerine – Homo economicus ve Homo levanticus” in Seven Agir and Alp Yucel Kaya, Sonrasi Kalir, Imge Yayinlari, Ankara.

7.Gün
Bu etkinlik öncelikle etnomüzikoloji disiplininin birikimine yaslanarak müziği ve temel kavramlarını farklı kültürlerdeki görünümleri ile birlikte tarihsel bağlamıyla tanımlayacaktır. Müziğin temel kavramları dinleme örnekleriyle birlikte anlatılacaktır.
İkinci olarak da müziği disiplinlerarası bir yaklaşımla bütünsel olarak anlayabilmek için nöroloji, biyoloji, antropoloji, sosyoloji, tarih, politik ekonomi, fizik ve matematik disiplinlerindeki müzik çalışmaları gözden geçirilecektir.
Son olarak, müziğin toplumsal görünümlerine odaklanarak sırasıyla kültür, teknoloji ve politik ekonomi ayaklarından oluşan kuramsal bir çerçeve örnek olaylarla birlikte sunulacaktır.

 

Afişi Pdf olarak indirmek için tıklayınız


KAYDOL


Tarih

Başlangıç: 22.07.2024
Ayrılış: 28.07.2024

Son Başvuru Tarihi

30.04.2024

Alanı

Felsefe, Tarih, Sosyoloji, Siyaset, Edebiyat, Müzik Bilimleri, İktisat

Mekan

Bilimler Köyü - Foça

Kimlere?

Lisans, Lisansüstü