Makro İktisatta Alternatif Yaklaşımlar: Post-Keynezyen Yaklaşım ve Uygulamaları

Makro İktisatta Alternatif Yaklaşımlar

Post-Keynezyen Yaklaşım ve Uygulamaları


Yürütücüler
Hasan Cömert, Emel Memiş, Kağan Parmaksız 

Amaç-İçerik

2008 yılında, gelişmiş kapitalist piyasa ekonomilerinde ortaya çıkan ve hala küresel olarak hissedilen yapısal krizi öngöremeyen ve sonrasında bu krizle başa çıkma konusunda yetersiz kalan ortodoks makroekonomik modellere alternatif arayışlar başladı. Bu arayışlar, neo-klasik paradigmayı temel almayan, birbirleriyle ilişkili olan kurumsalcı, evrimselci, ve Markist “alternatif” makroekonomik yaklaşımlara olan ilgiyi ve ihtiyacı artırdı. Finansal sektörün ekonomiyi önemli ölçüde yönlendirdiği gelişmiş ve dışa açık gelişmekte olan kapitalist ekonomileri anlayabilmek için, yapısal olarak finans sektör dinamiklerine ve finansın reel ekonomiyle bağlantısına özel önem atfeden Post-Keynezyen yaklaşım alternatif iktisat içeresinde önemli bir yer tutmaktadır.  Bu etkinliğin amacı stok akış tutarlılığı modellerine odaklanarak Post-Keynezyen modelleme yaklaşımının, kritik bir perspektiften diğer ana akım dışı yaklaşımlarla da referansla temellerini anlamak ve Türkiye ekonomisinin başat problemlerine ne tür alternatif bir bakış açısı sunabileceğini tartışmaktır.  

Kontenjan
15

Kimlere?

Doktora ve lisansüstü öğrencileriyle ileri düzeyde lisans öğrencilerine açıktır. 

Ücret
Etkinlik katılımcıları çadırda kalır, yedi gün dört öğün yemek, temel ihtiyaçlar hepsi dahil 5.900TL’dir (Nisan ayı sonrasında fiyat artışı olabilir).

Ek Hazırlık

Taslak Okuma Listesi (Program başlamadan önce yapılması önerilir.) 

 Kitaplar 

Robert Blecker and Mark Setterfield, Heterodox Macroeconomics: Models of Demand, Distribution and Growth (2019), Chapter 1 

Godley, Wynne, and Marc Lavoie. 2012. Monetary Economics: An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan.  

Lavoie, M. (2022). Post-Keynesian Economics: New Foundations. Birleşik Krallık: Edward Elgar Publishing. 

Lavoie, M. (2006). Introduction to Post-Keynesian Economics. Birleşik Krallık: Palgrave Macmillan. 

Makaleler 

Carnevali, E., Deleidi, M., Pariboni, R., & Passarella, M. V. (2019). Stock-flow consistent dynamic models: Features, limitations and developments. Frontiers of heterodox macroeconomics, 223-276. 

Caverzasi, Eugenio, and Antoine Godin. 2014. “Post-Keynesian Stock-Flow-Consistent Modelling: A Survey.” Cambridge Journal of Economics 39 (1): 157–87. 

Dafermos, Yannis. 2017. “Debt Cycles, Instability and Fiscal Rules: A Godley-Minsky Model.” Cambridge Journal of Economics, online first, https://doi.org/10.1093/cje/bex046 

Di Guilmi, Corrado. 2017. “The Agent-Based Approach to Post Keynesian Macro-Modeling.” Journal of Economic Surveys 31(5): 1183-1203. 

Miess, Michael, and Stefan Schmelzer. 2016. “Stock-Flow Consistent Modelling of Real-FinancialCycles and Balance Sheet Dynamics.” 

Nikiforos, M., & Zezza, G. (2017). Stock Flow Consistent Macroeconomic Models . Journal of Economic Surveys, 31(5), 1204-1239. 

Sawyer, Malcolm, and Marco Veronese Passarella. 2017. “The Monetary Circuit in the Age of  financialisation: A Stock-Flow Consistent Model with A Twofold Banking Sector” Metroeconomica, 68( 2): 321–353 

Zezza, G., & Zezza, F. (2019). On the design of empirical stock–flow consistent models. European Journal of Economics and Economic Policies, 16(1), 134-158. 

Sebastian Valdecantos (2022) Endogenous exchange rates in empirical stock-flow consistent models for peripheral economies: an illustration from the case of Argentina, Journal of Post Keynesian Economics, 45:4, 636-666 

Detaylı İçerik

22 Temmuz 2024

Makro İktisatta Unorthodox Yaklaşımlar: Tarihsel-Kavramsal Bir Bakış 

İlk olarak tarihsel bir perspektifte ana akım dışında kalmış alternatif yaklaşımların iktisadın geneline ve makro iktisada bakışı, makro-iktisadi problemleri tanımlamaları, ortak soruları, kavramları ve benzeşen ve ayrışan metodolojilerine odaklanılarak genel bir çerçeve oluşturulacaktır.  

 

23 Temmuz 2024 

Post Keynezyen İktisadın Temel Kavramları 

Bu bölümde alternatif makro-iktisat okulları içerisinde Post-Keynezyen yaklaşımı neo-klasik paradigma ve diğer alternatif okullardan ayıran özellikler tartışılarak, Post-Keynezyen yaklaşıma özgü, temel belirsizlik (‘fundamental uncertainty’), içsel para (endogenous money), para hiyerarşisi (hiearch of money), gibi temel kavramların önemine dair tartışmalar yapılacaktır.  

 

24 Temmuz 2024 

Post Keynezyen Makroekonomik Modelleme 

Bu bölümde Post-Keynezyen yaklaşımın önemli bir modelleme alanı olan ‘Stok-Akım Tutarlı Modeller’ in yapı taşlarını, bu modellerin literatürdeki yerini ve önemini, makroekonomik modelleme alanına getirdiği özgün katkıları tartışacağız. Bu bölüm katılımcılara bu modellerin genel yapısını hatırlatarak, etkinliğin 2. yarısında yapılması planlanan, uygulamalı çalışmalar için bir çerçeve oluşturacaktır. 

 

25 Temmuz 2023 
TATİL

 

26 Temmuz 2023 

Post Keynezyen Modelleme Uygulamaları – Temel Modeller 

Bu bölümde ‘Stok-Akım Tutarlı Modeller ’in temel uygulamaları incelenecek. Bu modellerin makroekonomik politika yapımı kapsamında nasıl kullanabilecekleri değişik alanlardan uygulamalarıyla beraber örneklendirilecek. 

 

27 Temmuz 2023 

Post Keynezyen Modelleme Uygulamaları -Finans 

Bu bölümde ‘Stok-Akım Tutarlı Modeller’ in en güçlü yanlarından birisi olan finans-reel ekonomi ilişkisini öne çıkaran modeller ve uygulamaları, özellikle gelişmekte olan dışa açık ekonomiler bağlamında tartışılacak.   

 

 28 Temmuz 2023 

Post Keynezyen Modelleme Uygulamaları – Türkiye  

Etkinliğin son gününde gelişmekte olan bir açık ekonomi olarak Türkiye’nin özellikle son dönemlerde yaşadığı yapısal problemlerin Post-Keynezyen makro modelleme yaklaşımı kullanarak nasıl ele alınabileceğine dair tartışmalara ve grup çalışmalarına yer verilecektir.  Aynı zamanda ampirik bir yanı olan bu yaklaşımın veri gereksinimleri ve Türkiye ekonomisine dair mevcut verilerin bu kapsamda yeterliliği değerlendirilecek.  

 

Afişi Pdf olarak indirmek için tıklayınız


KAYDOL


Tarih

Başlangıç: 22.07.2024
Ayrılış: 28.07.2024

Son Başvuru Tarihi

30.04.2024

Alanı

İktisat, Siyaset

Mekan

Bilimler Köyü - Foça

Kimlere?

Lisans, Lisansüstü