Sosyal Bilimlerin Yolu Yordamı

Sosyal Bilimlerin Yolu Yordamı


Yürütücüler
Aylin Topal

Amaç-İçerik

Bu etkinlikte toplumsal olguların doğası üzerine birlikte düşüneceğiz. Farklı yöntembilim paradigmalarının birbirinden nasıl ayrıldığını, veya nerelerde buluştuğunu inceleyeceğiz. Sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde bilimsel bilgi üretimi sürecini hem okuyup, konuşacağız, hem de yeni araştırma projeleri geliştirip bilgi üretiminin ilk adımlarını birlikte atacağız. Bu süreçte, toplumsal olguların, problemlerin birçoğunun disiplinlerin sınırlarını nasıl aştığını, ve bu nedenle disiplinlerüstü bir araştırma gündeminin önemini idrak edeceğiz. Hatta sosyal bilimler ve doğa bilimler ayrımının dahi bütüncül bir bilgi üretimini kimi zaman nasıl zorlaştırdığını göreceğiz. Etkinliğimiz köyümüzün temel motivasyonun önemini birlikte düşüneceğimiz, konuşacağımız bir etkinlik olacak.

Kontenjan
15

Kimlere?
Tüm disiplinlerden lisans, yüksek lisans öğrencilerine açıktır.

Ücret
Etkinlik katılımcıları çadırda kalır, yedi gün dört öğün yemek, temel ihtiyaçlar hepsi dahil 5.900TL’dir (Nisan ayı sonrasında fiyat artışı olabilir).

Ek Hazırlık
Okuma listesi daha sonra paylaşılacaktır.

Detaylı İçerik
1.Gün
Temel kavramlar ve sorular: Bu oturumda hafta boyunca yapılacak tartışmalarda sıklıkla kullanılacak kavramlara dair ilk felsefi yaklaşımları konuşacağız. Ontoloji, epistemoloji ve yöntem kavramları merkeze alınarak bilim felsefesinde yapılan tartışmaları konu edeceğiz. Doğa felsefesinden yola çıkarak sonraki oturumlarda yanıt aramak üzere sosyal bilimler ve doğa bilimleri ilişkisi,  araştırma nesnesi (çalışmanın konusu) ve öznesi (araştırmacı) ilişkisi, bilimin amacı, bilmenin sorumluluğu üzerine konuşacağız.

2.Gün
Pozitivizm: Verili dünyanın bilimi? Bu oturumda 17. yüzyıl İngiltere’si ve 18. yüzyıl Fransa’sından hareketle pozitivizm tartışacağız. Auguste Comte, Emile Durkheim gibi positivist sosyologların yöntemlerini, Viyana Çevresi olarak bilinen mantıkçı positivizmin olguculuğa katkısını, ve davranışçılık okulunun etkilerini inceleyeceğiz. Örneklerle sosyal bilimler alanlarında yapılan ampirik (görgül) çalışmaları tahlil edecegiz. İktisattan tarihe ve sosyolojiden uluslararası ilişkilere pozitivizmin sosyal bilimler disiplinleri içinde bilgi üretimini nasıl şekillendirdiğini tartışacağız.

3.Gün
Romantiklerden itibaren sosyal dünyanın doğa bilimlerinin yöntemleriyle anlaşılmasının/yorumlanmasının mümkün olmadığı iddiasında birleşen ancak kendi içinde oldukça farklı pozisyonları da içeren öznelciilk ve yorumsamacılık yaklaşımlarını tartışacağız. Sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde bilgi üretimini bu yaklaşımlardan nasıl etkilediği üzerine örnekleri inceleyeceğiz.

4.Gün TATİL

5.Gün
Pozitivizm-yorumsamacılık eksininin dışından, bilimlere ve bilgi üretimine dair başka bir yaklaşım geliştirmek mümkün müdür? Diyalektik, tarihsel maddecilik ve eleştirel gerçekçilik nedir?

6.Gün
Bu oturumda içinden geçtiğimiz dönemin temel toplumsal sorunlarına/sorularına yönelik bilgi üretecek araştırmaların nasıl geliştirilebileceği üzerine atölye çalışmaları yapacağız.

7.Gün
Disiplinler üstü, bütüncül bir bilimsel bilginin birikimi mümkün müdür? Hayatın sorunlarına disiplinlerin sınırlarının içinden bakmak o sorunları çözümlememize ne kadar yardımcı olur? Bilimler Köyüne neden ihtiyacımız var?

 

Afişi Pdf olarak indirmek için tıklayınız


KAYDOL


Tarih

Başlangıç: 08.07.2024
Ayrılış: 14.07.2024

Son Başvuru Tarihi

30.04.2024

Alanı

Sosyoloji, Siyaset, Felsefe

Mekan

Bilimler Köyü - Foça

Kimlere?

Lisans, Lisansüstü