Antik Çağ Felsefesi

Antik Çağ Felsefesi


Yürütücüler
Levent Kavas, Melike Mollacı, Serdar Köşkeroğlu

Amaç-İçerik
Antik çağ filozofları, yirmi dört yüzyıllık bir geleneğin ilk nedenleri, başlatıcılarıdır. Fakat Aristoteles’in ilk nedeni olan hareket etmeyen hareket ettirici gibi bir ilk neden değildir antik çağ filozofları. Onlar, hem hareket halinde olan hem de hareket ettirici bir konumda olan filozoflardır. Bugün çağdaş felsefede bile sıklıkla antiklere dönmekteyiz, kimi zaman eleştirecek bir şey bulmak için, kimi zaman da bugüne dair söylediklerimize bir temel aramak için. Onları yeniden okumak, yeniden yorumlamak için onca sebep varken neden yeniden antik çağ filozoflarına dönmeyelim? Etkinliğimizde, Melike hocamız ile helenistik felsefenin Aristoteles sonrası bir çöküşü temsil edip etmediğini tartışacağız. Levent hocamız ile de antik çağ atomculuğunun en önemli ismi olan Demokritos üzerine tartışmalar gerçekleştireceğiz.

Kontenjan
15

Kimlere?
Antik çağ felsefesi ilgililerine

Ek Hazırlık
– Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, (çev. Candan Şentuna), İstanbul: YKY, 2015.
– Marcus Tullius Cicero, Tanrıların Doğası, (çev. Çiğdem Menzilcioğlu), İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2012.
– Marcus Tullius Cicero, İyi ve Kötü Şeylerin Gayeleri Üzerine, (çev. C. Cengiz Çevik), İstanbul: Albaraka Yayınları, 2020.
– Leukippos ve Demokritos, Atomcu Felsefe Fragmanları, (çev. C. Cengiz Çevik), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2019,
– Lucius Annaeus Seneca, Ahlâk Mektupları, (çev. Türkân Uzel), Ankara: TTK Yayınları,
– Sextus Empiricus, Pyrrhonculuğun Esasları, (çev. C. Cengiz Çevik), İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2019.
– A. A. Long, D. N. Sedley, The Hellenistic Philosophers, Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
– Hans von Arnim, Stoicorum Veterum Fragmenta Vol. I-IV, Stuttgart: Teubner, 1964.

Ücret
Etkinlik katılımcıları çadırda kalır, yedi gün dört öğün yemek, temel ihtiyaçlar hepsi dahil 5.900TL’dir (Nisan ayı sonrasında fiyat artışı olabilir).

Detaylı İçerik
1.Gün
Levent Kavas
Democritus receptus: Elde ne var?
Melike Molacı
Helenistik Felsefe Neyi Miras Aldı?
a. Hangi Okullar: Helenistik Okulların Kısa Bir Tarihi

i. Epikourosçuluk
ii. Stoacılık
iii. Akademia

b. Hangi Problemler: Üç Bölüm, Üç Problem

i. Hangi Felsefe: Teori ve Pratik
ii. Hangi Bilgi: Akıl ve Deney
iii. Hangi Varlık: Düalizm ve Monizm
iv. Hangi İnsan: Dogmatik ve Kuşkucu

2.Gün
Levent Kavas
Democritus [re]constructus: Elden ne gelir?
Melike Molacı
Hangi Felsefe: Teori ve Pratik

a. Felsefenin Tanımı ve Amacı
b. Felsefenin Yöntemi
c. Felsefenin Bölümleri

3.Gün
Levent Kavas
Democritus redivivus: Elimize ne geçer?
Melike Molacı
Hangi Bilgi: Akıl ve Deney

a. Bilgi ve Kaynağı
b. Bilen ve Bilinen
c. Doğruluk ve Ölçütü

4.Gün   TATİL

5.Gün
Melike Molacı
Hangi Varlık: Düalizm ve Monizm.

a.Varolan ve Varolmayan
b.İlkeler ve Nedenler veya İlke ve Neden
c.Ruh ve/veya Beden

6.Gün
Melike Molacı
Hangi İnsan: Dogmatik ve Kuşkucu

a.Yaşama Sanatı Mümkün müdür?
b.Dogmatik Dinginlik veya Kuşkucu Tehir
c.Yolda Olmak mı, Hedefe Ulaşmak mı?

7.Gün
Değerlendirme, Serdar Köşkeroğlu

 

 

Afişi Pdf olarak indirmek için tıklayınız


KAYDOL


Tarih

Başlangıç: 01.07.2024
Ayrılış: 07.07.2024

Son Başvuru Tarihi

30.04.2024

Alanı

Felsefe

Mekan

Bilimler Köyü - Foça

Kimlere?

Lisans, Lisansüstü