Mitoloji ve Felsefe -Metamorfozlar

Mitoloji ve Felsefe -Metamorfozlar


Yürütücüler
Engin Delice

Amaç-İçerik
Tertullianus’un “İnanıyorum çünkü absürd” (MS 2.yy) düşüncesi ile başlayan, “inanca yer açmak için bilgiyi inkâr etmek zorunda kaldım”  (1781) diyen Kant ile felsefi niteliğine dönüşen, aklın sınırları sorununun basit bir epistemoloji konusu olarak kalamayacağını İtalyan Faşist Mistisizm Okulu’nun (1930-40) fideist eğilimleri doğrulamaktadır. Mithoslar politik olanın irrasyonelliğinden felsefenin rasyonelliğine (ve buradan da tersine) sızarak varlığını sürdürmektedir.
Homeros ile mitolojiyi sonlandırmak, Tales ile de felsefeyi başlatmak genel bir eğilimdir. Oysa açık bir “son” ve “başlangıç” varsayımına kuşku ile bakan Diyalektik Okur, şeyleri dönüşüm içinde görme eğilimindedir.
Bu programda: (1) Antikçağ dönemi temel olmakla birlikte Felsefe Tarihinin bütününe gönderme yapılacaktır (2) Mithoslar; Mezopotamya – Attika arasındaki coğrafya ile sınırlandırılacak ve (3) Felsefe tarihi ile ilişkili yanlarına bakılacaktır. (4) Mitoloji kuramlarından temel varsayımları bağlamında söz edilecektir. (5) Çağdaş düşüncede mithos konusu Roland Barthes aracılığıyla tartışılacaktır.

Kontenjan
15

Kimlere?
Herkese

Ek Hazırlık
Thegonia, İşler ve Günler, İlyada, Odisseia, tragedyalar ve özellikle de Antikçağ Felsefesi ile ilgili okuma

Ücret
Etkinlik katılımcıları çadırda kalır, yedi gün dört öğün yemek, temel ihtiyaçlar hepsi dahil 5.900TL’dir (Nisan ayı sonrasında fiyat artışı olabilir).

Detaylı İçerik
1.Gün
1- “Mȳthos”, “Mitología”, “Philosophia”
2- Mitoloji araştırmalarının kısa tarihi

2.Gün
1- Oluş konusu: Mithosun “Her şeyden önce ne vardı?” sorusu; ilkeden görünüşe oluş sorunu
2- Oluş konusu: Başlangıç sorunundan oluş ve bozuluş sorununa geçiş

3.Gün
1- İnsan konusu: İnsanın oluşu ve tarihi sorunu
2- Ölüm ve sonsuzluk konusu: Ebedi döngü sorunu

4.Gün   TATİL

5.Gün
1- Ölüm ve sonsuzluk konusu: Ruhun ölümsüzlüğü sorunu
2- Ölüm ve sonsuzluk konusu: Ölümsüzlük sorunu

6.Gün
1- Düzen ve egemenlik konusu: Tanrısal iktidar, Başkaldırı ve Ceza sorunu
2- Düzen ve egemenlik konusu: Göksel yasa ve insanın yasası gerilimi

7.Gün
1- Düzen ve egemenlik konusu: Metafor, Simge, Ulus Bilinci
2- Düzen ve egemenlik konusu: Toplumsal kontrol ve çağdaş mithoslar

 

Afişi Pdf olarak indirmek için tıklayınız


KAYDOL


Tarih

Başlangıç: 24.06.2024
Ayrılış: 30.06.2024

Son Başvuru Tarihi

30.04.2024

Alanı

Felsefe

Mekan

Bilimler Köyü - Foça

Kimlere?

Lise Mezunu