Hocalar: Doğan Göçmen , Engin Delice

Program Süresi: 1 hafta

PROGRAM KONUSU

Bu seminer dizisi, ahlak öğretilerini eylemin felsefi çözümlemelerinden daha fazla, politik bağlam içinde dile gelen bir söylem ağı olarak görmeyi deneyen teorik bir etkinliktir. Seminer tartışmaları, ahlakı ve onu oluşturan kavramları çözümleyen felsefi yaklaşımları öne çıkartırken, bu yaklaşımlardaki politik içerimleri ve bağlamları da görmeyi deneyecektir. Bu açıdan seminer, eylem ve ahlak söylemi arasındaki doğrusal bağı, etik ve politik bağlam arasındaki yapıya doğru genişleten bir çözümleme uygulamasıdır. Metot, fenomenleri tekil gerçeklikler olarak değil, tarihsel ve toplumsal işleyişler olarak gören diyalektik mantığa dayanan “bütünsel bakış”tır.

KİMLER KATILABİLİR

Bu programa, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir.

ÖNKOŞUL

Ön koşulu yoktur.