Bir köy kuruyoruz!  Bilimler Köyü
Eleştirel düşünmeyi artırmak…
Bilimsel eğitimi desteklemek…
Dünyaya felsefeyle bakabilme yeteneğini geliştirmek…
Bilimleri sevdirmek…
Sanat dallarını düşündürmek…
Bilim insanı olmaya özendirmek amacıyla…
Farklı bilim alanlarını bir araya getiren bir köy kuruyoruz.
Bir kişinin hayaliyle başlayan bu hikaye için çok kısa sürede yüzlerce kişi bir araya geldi. Önce kendimize Kolektif dedik ve bir Vakıf kurmak için çalışmalarına başladık. Vakfın kuruluşu uzun sürünce, Bilimler Derneği’ni kurduk. Ardından 2019’da, Vakfımızın kuruluşu da tamamlanınca süreci daha da ileri taşıdık.

***

Projenin “hayal” babası Alper’di.
Önce İzmir Fen Lisesi’nden gençlik arkadaşlarına ulaştı. Beraber 2018 Şubatından başlayarak, aynı dönem arkadaşlarına ulaştılar. Bu adımla
Bilimler Köyü için çalışanlar biraz daha çoğaldı.

İzmir Fen Lisesi’nde iyi bir bilimsel eğitim almışlardı, bazıları bilim insanları olmuştu ve bunu yeni kuşaklara aktarmak istiyorlardı. Bu duygudan yola çıkarak; İzmir Fen Lisesi’nin eski kuşak hocalarından yardım istediler ve İzmir ve İstanbul’da iki tanıtım toplantısı düzenlendiler.
Amaç çok basitti:

Ülkede hızla bilimsellikten uzaklaşılıyordu….
Eğitim kalitesi düşüyordu…
Akıldışı düşünme artıyordu…
Günlük yaşamlarımız bilimsel ve eleştirel düşünceden ayrı düşen bir hayata evriliyordu…

Oysa yeni kuşaklarda “Neden?” diye soran, merak eden, verili koşulları sorgulayan çok sayıda genç var. Bilime uzak kalmış gençler, okul müfredatı dışında, meraklarını gidererek yeni bir kapı aralayabilirler. Onlar için bir şans sunabilmek gerekiyor. Bilim insanı olmanın imkânsız olmadığını göstermek, kendilerine uygun bir yol çizebileceklerini anlatmak mümkün.

***

Artık biliyoruz ki inanırsak ve birbirimize destek olursak Bilimler Köyü gerçeğe dönüşecek.
Hem ilk adım atıldı, Ekim 2019’da Foça Belediyesi, fikri destekleyerek 70 dönümlük bir araziyi 29 yıllığına kullanımımıza verdi. Artık Bilimler Köyü hayat bulmaya başladı, şimdi sıra hepimizde.
Köyümüze bir tuğla da sen koyar mısın?

Kasım 2019