Etkinliklerimiz hakkındaki sorularınız için ilk önce SSS‘ yi okuyunuz.

Biyoesinlenme, Biyotasarım, Biyoişbirliği

Tarih

5-11 Eylül

Amaç-İçerik

Canlı organizmalar ile işbirliği içerisinde, onları tasarımın ve sonuç ürünün bir parçası haline getiren yaklaşım, biyoloji, mühendislik ve tasarım disiplinlerinin ortaklığında yeni ve farklı bir geleceğe işaret etmektedir. Bunu biyoişbirliği olarak tanımlıyoruz. Etkinlik sürecinde, biyoloji, mimarlık ve mühendislik disiplinlerinin birlikteliğinde, canlı organizmaların kullanıldığı tasarımlara ilişkin heyecan verici örnekler üzerinde durulması, biyobenzetim yaklaşımından yararlanarak doğanın  detaylı incelenmesi, canlıların yapısal ve fizyolojik özelliklerinin analiz edilmesi ve bu özelliklerin kendimize özgü tekniklerle yorumlanarak biyotasarım fikirlerine dönüştürülmesi planlanmıştır.

Kontenjan

25

Ön Koşul
Lisans ve üstü öğrencilere açıktır.

Ek Hazırlık

Öğrencilerin kendi dizüstü bilgisayarlarıyla katılımları beklenmektedir. Katılım için başvuru sırasında biyotasarıma ilgi duyma nedeninizi ve teknoloji deneyiminiz (lütfen varsa bildiğiniz görselleştirme, 3 boyutlu modelleme vb. programları) belirtiniz.

Detaylı içerik

1.Gün

Temel kavramlar ve sorular

Birinci oturum 
Biyoesinlenme, biyotasarım ve biyoişbirliği kavramlarının açıklamaları üzerinde durulacaktır. Biyotasarım sürecine genel bakış ile doğanın 10 tasarım kuralı tartışılacaktır.

İkinci oturum
Farklı disiplinlerden biyotasarım/biyoişbirliği örnekleri tartışılacaktır.

Üçüncü oturum
Katılımcılar ardalanlarına göre gruplara ayrılıp etkinlik sonunda beklenen proje çıktıları konuşulacaktır.

2.Gün

Birinci oturum
Bilimler Köyü çevresinde bir doğa gezisi yapılıp gezi sürecinde rastlanan farklı canlılar form/işlev bağlamında değerlendirilecektir.

İkinci oturum
Farklı mikroskopi teknikleri üzerinde durulacak ve form/işlev bağlantıları mikro düzeyde değerlendirilecektir.

Üçüncü oturum
Akıllı mantar atölyesi – akıllı mantarlar tanıtılıp bu canlıların yaşamı, labirent çözme yetenekleri uygulamalı olarak incelenecektir.

3.Gün

Birinci oturum
Evrimsel hesaplamalar ve genetik algoritmalar

İkinci oturum
Grup projeleri hakkında beyin fırtınası. Proje tasarımı, literatür tarama, fikir oluşturma

Üçüncü oturum
Biyoçimento atölyesi – biyomineralizasyon olayı tanıtılıp bu mineral bağlayan bakterilerin yaşamı, kum sertleştirme yetenekleri uygulamalı olarak incelenecektir.

4.Gün

TATİL

5.Gün

Birinci oturum
3B çizim/tasarım – farklı programlar ve çizim yöntemleri tanıtılacaktır.

İkinci  oturum
3B çizim/tasarım – farklı programlar ve çizim yöntemleri üzerinde pratik yapılacaktır.

Üçüncü oturum
Proje atölyesi

6.Gün

Birinci oturum 
Moleküler özdizilim (self assembly) nedir? Hayatın moleküler temelleri.

İkinci oturum
Nanoteknoloji ve geleceği üzerine tartışma

Üçüncü oturum
Proje atölyesi

7.Gün

Birinci oturum 
Sentetik biyoloji ve geleceği üzerine tartışma

İkinci oturum
Bütün grupların sırayla proje sunumları ve tartışmalar