Hocalar: Mehmet Gençer , Hatice Kurtuluş

Program Süresi: 1 hafta

PROGRAM KONUSU

Toplumsal yapı ve bilişimin ortak gelişimine ve geleceğine bakış Küresel pazarlardan, kent ekonomilerine, şirket yapılarından bireyin sosyal ağlarına kadar toplumsal yapının farklı düzeyleri bilişim teknolojisinden önemli ölçüde etkilenir. Bir yandan da bu yapının dinamikleri bilişim teknolojisini şekillendirir. Bu dersin amacı toplumsal yapı ve bilgi teknolojileri arasındaki dinamiklerin ana eksenlerini ortaya koymaktır. Bunu yaparken ekonomi, kentbilim, işletme (örgüt kuramı), ve mühendislik disiplinlerini kapsayan bir yaklaşımla katılımcıların teknolojinin evrimi ve etkileri konusunda çıkarımlar yapabilecekleri bir kavrayış geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu çerçeve içerisinde bir yandan endüstri 4.0, emeğin ve sermayenin küreselleşmesindeki yapısal örüntüler, teknolojik inovasyon ekosistemleri ve yatırım dinamikleri konuları ele alınmaktadır. Diğer yandan ise yaklaşımımızın merkezindeki bireyin sosyalleşmesinde, bilgi ve fırsatlara erişiminde, tüketim alışkanlıklarında bilişim ile nasıl etkileştiği ele alınmaktadır. Böylece farklı analiz düzeyleri arasında bağlar kuran bir çalışma yaklaşımı benimsenir.

KİMLER KATILABİLİR

Bu programa, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir.

ÖNKOŞUL

Ön koşulu yoktur.

KAPAT