Bilimler Köyü Olağan Genel Kurul Toplantısı

 • Post author:
 • Post category:Blog

Bilimler Derneği’nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mart 2020 Cumartesi günü saat 10.30’da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 28 Mart 2020 Cumartesi günü saat 10.30’da yapılacaktır.

Bilgilerinize.

Bilimler Derneği Yönetim Kurulu

www.bilimler.org

GÜNDEM:

 1. Açılış ve yoklama
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Genel Kurul Başkanlık ve Divan Kurulu Üyelerinin Seçimi
 4. Toplantı Tutanaklarının Divan Heyetince İmzalanması Hususunda Yetki Verilmesi
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
 6. Denetim Kurulu Raporu Okunması ve Görüşülmesi
 7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun İbra Edilmesi
 8. Yeni Dönem Çalışma Programı ile Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Onaylanması
 9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeliklerinden Boşalan Üyelikler İçin Seçim Yapılması
 10. Tüzük Değişikliği Önerisinin Görüşülmesi
 11. Dilek ve Temenniler
 12. Kapanış