Ali Cenk Gedik

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU) Müzikoloji Bölümü öğretim üyesidir. Lisansını Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği, yüksek lisansını DEU Müzikoloji Bölümü’nde, doktorasını İzmir Yüksek Teknoloji Ensititüsü Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Çalışma alanları etnomüzikoloji, popüler müzik araştırmaları ve marksizmdir.