Akademik İşleyiş

Bu belge Kurucu Akademik Kurul tarafından 01 Şubat 2020 tarihinde hazırlandı.

Mehmet Gençer (Koordinatör), Pınar Bedirhanoğlu, Ferit Öztürk, Engin Delice, Aylin Topal, Alper Dizdar, Cenk Saraçoğlu, Nazan Haydari

  1. Temeller
   1. Akademik Kurul, Bilimler Köyü’nün akademik işleyişinden sorumludur.
   2. Akademik Kurul tamamen bağımsız çalışır. Gelecekler Belgesi’ne uyum dışında bir sınırlayanı yoktur.
   3. Bilimler Kolektifi yönetiminden sonraki on iki ay için durum ve ihtiyaçlar bilgisi alır, ona göre akademik planı ve takvimi oluşturur.
  2. Faaliyeti
   1. Akademik Kurul’un faaliyet süresi bir yıldır. Bileşimi önceki Kurul tarafından eşitlik ve liyakat ilkeleri gözeterek belirlenir. Akademik alanlar, üniversite ve il dağılımı, cinsiyet dağılımı bu ilkelerin konusudur. 
   2. İlk toplantısında Kurul Koordinatörü belirler.
   3. Kararların oybirliğiyle alınması tercih edilir. Oylama yapma durumunda Koordinatörün oyu, eşitlik halinde, iki oy sayılır.
  3. Toplanma düzeni ve konuları
   1. Kurul yılda en az iki defa yüz yüze toplanır. 
   2. İlk toplantı sonraki 12 ayın akademik programının belirlenmesi gündemiyle yapılır.
   3. İkinci toplantı Eylül-Ekim aylarında değerlendirme ve yeni kurul belirleme gündemiyle yapılır.
   4. İhtiyaç duyulduğunda Koordinatör veya üyelerin çağrısıyla video görüşme yapılır.
   5. Kararlar ağ üzerinde konumlu belgeler üzerinden paylaşılır.

01 Şubat 2020