Eğitmenler: Bahar Aykan , Onur Bilginer

Ders Süresi: 1 hafta

PROGRAM KONUSU

Günümüzün önemli siyaset felsefecilerinden Giorgio Agamben, “Çağdaş Nedir?” adlı seminer dersinde çağdaş insanı şu şekilde tanımlar: “Kendi zamanlarıyla mükemmelen uyuşan, ona her bakımdan bağlı olanlar, çağdaş değildirler – tam da onu göremedikleri, bakışlarını onun üzerinde tutmayı başaramadıkları için. (…) Çağdaş, ışığını değil karanlığını görmek için bakışını kendi zamanına sımsıkı kenetleyen kişidir. Çağdaşlığı tecrübe eden herkes için, tüm çağlar loştur. Çağdaş, tam da bu loşluğu görebilen, kalemini şimdinin loş hokkasına daldırarak yazabilen kişidir.” (http://www.e-skop.com/skopbulten/cagdas-nedir/860) Bu programda, çağdaş insan olarak Agamben’in kendi zamanının, yani günümüzün, karanlığına bakışını iki temel eseri (Kutsal İnsan ve İstisna Hali) üzerinden inceleyecektir. Agamben, bu eserlerinde “homo sacer” ve “istisna hali” kavramlarından yola çıkarak, Eski Yunan’dan günümüze Batı siyaset ve hukuk geleneğinin açmazlarına odaklanır. Agamben’in içinde bulunduğu gelenekle ilişkisi, eklemlendiği tartışmalara katkısı, kendi argümanlarının içeriği ve dayanağı bu programın başlıca temaları olacaktır. Bu programda özellikle Agamben’nin biyopolitika ve nekropolitika kavramsallaştırmaları; totalitarizm ve demokrasi ilişkisine bakışı; insan (ve mülteci) haklarına getirdiği Arendtçi eleştiri, ve istisna mekanları olarak “kamp” analizi üzerinde durulacaktır. Bir sosyolog ve bir siyaset bilimci tarafından ortaklaşa yürütülecek olan oturumlar, bu disiplinlerin perspektiflerini bir araya getirerek günümüz sosyo-politik meselelerini anlamayı ve analiz etmeyi amaçlamaktadır.

KİMLER KATILABİLİR?

Bu programa, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir.

ÖNKOŞUL

Ön koşulu yoktur.